Tarieven

Met iedere cliënt zal worden nagegaan of deze in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Een aanvraag voor een toevoeging zal worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) te ’s-Hertogenbosch.

 

De RvR stelt de door u te betalen eigen bijdrage vast. Voorts bent u naast de eigen bijdrage ook onder andere griffierecht, kosten van uittreksels uit de openbare registers, kosten van het gebruik van (internationale) telefoon (-gesprekken), fax en eventuele kosten van getuigen en/of deskundigen verschuldigd.

 

Als de RvR geen toevoeging zal verlenen, dan dient u mijn diensten zelf te betalen. Er dient dan een financiële afspraak te worden gemaakt, waarbij u rekening dient te houden met een vast uurtarief (uren x uurtarief) exclusief bureaukosten, belaste en onbelaste verschotten en 21% omzetbelasting. Verschotten zijn de voor u door mij gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, eventuele reis- en verblijfkosten en bureaukosten (porti, telefoon, fax, fotokopieën en dergelijke).

 

Indien uw inkomen op bijstandsniveau ligt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor de te betalen kosten.