"Argumenten moet men wegen, niet tellen."

Cicero - De officiis 2, 22

Missie & Visie.

Advocatenkantoor Degens staat voor het behartigen van de belangen van haar clientèle met alle middelen die de wet biedt, zonder zich te laten leiden door enige vorm van druk van welke zijde dan ook. Het recht is niet altijd rechtvaardig en dé waarheid bestaat niet. Het is niet goed of fout, zwart of wit en ‘recht hebben’ is iets anders dan ‘recht krijgen’. Dat is niet vanzelfsprekend en daarom zal de verdediging zich dienen te verweren tegen zowel de overheid als tegen de partij die de belangen van de cliënt dreigt te ondergraven. Als ‘tegenspreken’ geen oplossing biedt dan kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om ‘de degens te kruisen’ en daarmee de strijd tegen, met én voor het (on-)recht aan te gaan.

Om ‘tegen te spreken’, te onderhandelen, te schikken of de strijd aan te gaan is naast inzet en moed, vasthoudend en soepelheid ook ‘hard zijn wanneer het moet’ van belang. Om aan deze eigenschappen invulling te geven is Advocatenkantoor Degens gewapend met kennis, een scherpe pen en een ijzersterk woord, maar ook vriendelijkheid, sympathie en enige brutaliteit.

Bovendien gaat Advocatenkantoor Degens voor goede juridische dienstverlening waarbij de kernwaarden van de advocatuur, onafhankelijkheid – integriteit (ook financieel) – partijdigheid – vertrouwelijkheid en deskundigheid, voorop staan. De juridische dienstverlening valt en staat met de drie navolgende aspecten: kwaliteit, resultaatgerichtheid en betrokkenheid. Deze visie zal doorklinken in alle aspecten van de dagelijkse praktijk van het kantoor. Bovendien is het kantoor laagdrempelig, informeel en benaderbaar waarbij klantgerichtheid en klantvriendelijkheid een belangrijke rol zullen vervullen. U zal een ‘huiskamer-gevoel’ gaan ervaren