Actualiteiten

De Eerste Kamer is ingestemd  met de wetsvoorstellen inzake verhoorbijstand.

In november 2016 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wetsvoorstellen die de toegang van een advocaat tijdens het politieverhoor regelen. Hiermee wordt wettelijk geregeld dat verdachten recht hebben op verhoorbijstand.

Erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners.

Gehuwde ouders krijgen van rechtswege het gezamenlijk gezag. Echter, dit geldt in de huidige wetgeving niet voor een ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent. Volgens het wetsvoorstel van november 2016 dient ook voor ongehuwde partners voortaan van rechtswege het gezag na erkenning van het kind te volgen.

Maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden.

Per 1 maart 2017 gaat de ‘maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden’ in. Verdachten in voorlopige hechtenis in afwachting van het proces krijgen op last van de rechter een advocaat toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand als vergoeding voor de advocaat terugvorderen van de verdachte als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling.

 

Verhaal op de verdachte blijft achterwege als sprake is van sepot, van vrijspraak, is ontslagen van rechtsvervolging of schuldig is verklaard zonder het opleggen van straf of maatregel.

 

Zie voor meer informatie de site van de Raad voor de Rechtsbijstand.