Expertise in rechtsgebieden

Straf(-proces)recht

Bent u aangehouden door politie, bent u inverzekeringgesteld of voorlopig gehecht? Heeft u een dagvaarding ontvangen om in eerste aanleg of in hoger beroep te verschijnen voor de politierechter of de meervoudige kamer? Dan heeft u een advocaat nodig! Mr. Degens zal u belangen behartigen in zowel de piketfase als in de 'zitting' fase.

Voorts zal mr. Degens u ook bij staan in de navolgende procedures: de strafbeschikking, een eventuele procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en in het detentierecht. Bovendien zullen uw belangen worden verdedigd bij een omzetting van de straf naar een werkstraf, bij verkrijging van een schadevergoeding voor de tijd dat u onterecht heeft vastgezeten en bij diverse klaagschriften tegen DNA-afname, tegen in beslaggenomen goederen en tegen het niet vervolgen van een strafbaar feit.

Verweer voeren tegen de inname van het rijbewijs, tegen het niet verlenen van de verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de vordering van een benadeelde partij behoort ook tot de mogelijkheden.


Personen-en familierecht

Een (gezamenlijk verzoek) echtscheiding of een verbreking van de samenleving is emotioneel zwaar en grijpt diep in in uw leven. Bovendien moet er vanalles (juridisch) worden geregeld.

Het is van belang dat u en uw ex-partner met elkaar in overleg gaan over zowel de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de zorg- en contactregeling als de hoogte van de kinderalimentatie, de erkenning en de vaststelling van het (gezamenlijk) gezag. De gemaakte afspraken dienen volgens de wet te worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

De ouder die een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, is verplicht het ouderschapsplan al dan niet aangepast aan de omstandigheden bij te voegen. In deze moelijke periode zal mr. Degens de juridische zaken op zich nemen.

Heeft u problemen bij de vaststelling van de partneralimentatie, het huwelijkse vermogen of wilt u een naamswijziging dan wel een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap? Ook dan staat Advocatenkantoor Degens u graag bij.


Sociale zekerheidsrecht & bestuursrecht

Iedere burger komt met enige regelmaat in aanraking met het sociale zekerheidsrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bijstands- (participatie)-, WW- of Wajong uitkering of een aanvraag van een PGB of voorziening op basis van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook studiefinanciering valt hieronder. Bovendien kom je ook als werknemer of werkgever in aanraking met het sociale zekerheidsrecht. Op het maandelijks te ontvangen salaris worden de premies voor de sociale zekerheidswetten ingehouden.

Beslissingen in dit rechtsgebied hebben vaak financiele gevolgen waarvoor voor u veel van afhangt. Als u het niet eens bent met een beschikking van de gemeente, het UWV of het DUO inzake de uitkering op grond van de Participatiewet, de WW- of Wajong uitkering of uw studiefinanciering is het mogelijk bezwaar, beroep of hoger beroep in te dienen.

Wilt u meer weten van de genoemde rechtsbeschermingsmogelijkheden schroom dan niet om contact te zoeken met Advocatenkantoor Degens! Mr. Degens adviseert u graag en indien nodig zal zij actie ondernemen.


Wet  schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Heeft u problematische schulden en volgt u het minnelijke taject, maar lukt het niet om tot een oplossing te komen met schuldeisers? Dan kunt u via een verklaring en een verzoekschrift (door de gemeente in te dienen) de rechter vragen om te worden toegelaten tot het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Wordt u niet toegelaten tot de WSNP of is er een dreiging dat u voortijdig uit de WSNP wordt gezet? Lijkt er geen schone lei te volgen of is er binnen 8 dagen hoger beroep nodig? Mr. Degens staat u bij met raad & daad, neem daarom direct contact met haar op!