Welke is de taak of rol van een (strafrecht) advocaat (2)?

In het 1e deel van deze blog is

Ook bij bijvoorbeeld een echtscheiding al dan niet op gezamenlijk verzoek speelt een advocaat een rol. Het indienen van een echtscheidingsverzoek dient door een advocaat te gebeuren. Als er kinderen in het spel zijn dan dienen de belangen van de minderen voorop te staan. De rol van de advocaat ziet dan op het belang van een van de ouders in combinatie met het belang van het kind, zeker op het moment dat de ouders niet meer 'in speaking terms' zijn.

 

Hetzelfde geldt voor een bezwaar, beroep of hoger beroep in het bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht.

 

Toegang tot het recht bij problemen op juridisch vlak dient, in mijn ogen, voor iedereen mogelijk te zijn. De rol van een advocaat is het behulpzaam zijn van de burger in de jungle van het recht al dan niet te betalen uit eigen beurs danwel toegevoegd door de Raad voor de Rechtsbijstand. In pak of niet in pak.....dat maakt niet uit voor de taak en rol die je als advocaat vervult. 'Strak in het pak' of juist casual en daarmee laagdrempeling en informeel bepaalt de sfeer op het kantoor en bepaald de relatie tussen client en advocaat. Ik kies nadrukkelijk voor het laatste....

 

Kortom, in het spinnenweb aan regels ziet een burger vaak de bomen door het bos niet meer.  Een advocaat is daarom vaker nodig dan menigeen denkt én weet. Op diverse rechtsgebieden, betalend of toegevoegd, 'strak in het pak' of juist niet; dat alles maakt, in mijn visie, niet uit voor de rol en taak van de advocaat. Partijdig zijn en belangenbehartiger dienen voorop te staan en daarmee dienen de vooroordelen juist naar de achtergrond te verdwijnen!