Welke is de taak of rol van een (strafrecht) advocaat (1)?

Vaak krijg ik de vraag : 'Hoe kun je nu een crimineel verdedigen?' Zo iemand moet toch worden gestraft? Het zijn altijd vragen die een strafrechtelijke invalshoek hebben. Echter, als advocaat ben je niet altijd met strafrecht bezig. Integendeel zelfs!

De advocatuur is stijfjes, oudbollig, 'uurtje factuurtje' en advocaten zijn 'strak in het pak'gekleed.  Als je een advocaat nodig hebt dan heb je iets 'fout' en iets strafbaars gedaan. De advocaat probeert een zo laag mogelijke straf te regelen en zorgt ervoor dat een crimineel op vrije voeten komt. Dat kan tocht niet.......??  Zo maar een greep uit de vele vooroordelen die er leven ten opzichte van de advocatuur.

 

Vooroordelen vloeien voort uit het beeld dat iemand heeft van de advocatuur. Die beeldvorming is bij iedereen verschillend.  Een gedetineerde heeft een ander beeld van de rol van de advocaat dan een slachtoffer. Een rechter of een politicus heeft daar weer andere gedachten over dan een buurvrouw of een familielid. Als ik een van de vele vooroordelen hoor dan vraag ik altijd 'weet u welke taak een advocaat heeft? Weet u welke de rol de (strafrecht)advocaat speelt?

Volgens de wetgever is het 'de taak en de roeping van de advocaat op te treden ter verdediging van personen en belangen, die worden bedreigd. In de rechtsbedeling wordt zulks erkend door de toekenning aan de advocaat van zekere rechten, welker handhaving de rechtszekerheid dient.' Deze visie van de wetgever (over welke de rol van de advocaat is) is nergens in de wet vastgelegd.

De visie van de wetgever strookt met mijn werk als advocate: iedere keer weer dien ik mijn client naar eer en geweten bij te staan. Iedere keer weer is dat mijn roeping en probeer ik, soms door daadwerkelijk de 'degens te kruisen' als de sleutel tot het recht,  het beste voor mijn client eruit te halen. Zo ook in mijn rol als strafrechtadvocate.  Ook een ieder die wordt verdacht  van een strafbaar feit, ongeacht welke strafbaar feit, heeft recht op een partijdige advocate. Dat ben ik dán: partijdig!  Partijdig in alle taken die bij de verdediging om de hoek komen kijken. Mijn rol ter zitting is dan ook er op te letten dat alle rechten en procedures uit de wetgeving op een juiste wijze worden toegepast; ook als je verdachte bent en wellicht al door de media bent veroordeeld.

 

Wordt vervolgd!